منو
fa

خاطره

به آسمان خیره شو و کویر را فراموش کن. رایحه خالص گل مریم. راز، ابدیت پنهان از نظر، سکوت کاکتوس‌ها. حرکت آهسته یک وسترن. دانه وانیل، کهکشان راه شیری که ردی لاجوردی از خود بر جای می گذارد، جاده، نیمی چوب سدر و نیمی چوب صندل. عصاره مطلق شکوفه پرتقال. سایه مجسمه‌های رویایی سنگی و کوه‌های صخره‌ای، تصادم دنیاها. رایحه اقاقیا. باد از حرکت باز می‌ایستد، صدای بلند مشک، نور راه راه چراغ‌های نئون، بلند شدن گرد و خاک روی شکوفه‌های پرتقال، حرارت، سرمست زیر آسمان آبی، خاطرات. روغن یلانگ یلانگ. در اینجا زندگی بمانند یک کتاب داستان است.

ادوپرفیوم MARFA

چشم گل مریم

حجم محصول

انتخاب حجم

نکات کلیدی

عصاره خالص شکوفه پرتقال، عصاره خالص گل مریم، مشک سفید

عناصر سازنده

روغن ماندرین، عصاره خالص شکوفه پرتقال، عصاره خالص گل مریم، روغن یلانگ یلانگ، روغن چوب صندل، روغن چوب سدر، دانه وانیل، مشک سفید