منو
fa

خاطره

تند بادی از چرم. توت سرو کوهی، عصاره خالص سبز، چرم یکی از آن صبح‌های سرد و یخبندان. خورشیدی که از لابه‌لای انبوه ابرهای تیره زیرچشمی نظاره‌گر است. روغن گیاه مریم‌گلی. باد زیر لباس‌هایتان حرکت می‌کند. میوه ارس یا سرو کوهی. شبنم صبحگاهی که علف‌ها را تر می‌کند. درنهایت اسطبل اسب‌ها، در چوبی اتاق مخصوص زین اسب‌ها، بوی چرم سوخته، چوب، کهربا و عسل. بوی قدیمی. عصاره خالص ماته سبز.شیهه آرام اسب. بوی علف شیرین. بوی آزادی، رایحه چرمی که در باد جاری ست. علفی که با باد گرم می‌شود. رایحه مطلق دانه تونکا، رایحه چرم ایرلندی که چهارنعل به سمت افق می‌تازد.

ادوپرفیوم IRISH LEATHER

تندباد چرم

نکات کلیدی

ارس یا سرو کوهی، عصاره خالص ماته سبز، چرم

عناصر سازنده

فلفل صورتی، روغن مریم‌گلی، اسانس ارس یا سرو کوهی، عصاره خالص ماته سبز، روغن علف شیرین، عصاره زنبق، عصاره خالص دانه تونکا، رایحه چرم، روغن چوب غان، رایحه عنبر

محصولات مرتبط