منو
fa

مجموعه GRAINES VAGABONDES

ممو با مجموعه‌ای معطر و با الهام از رایحه دانه‌ها و گیاهان به سفر حسی خود ادامه می‌دهد. منبع الهام‌بخش آن چیست؟ دانه‌ها و قدرت آن‌ها برای حیات و رشد. با کشف این اشتیاق برای این منشأ ضروری، و داشتن یک متحد ابدی و یک گوهر طبیعی کوچک که هرگز هیچ‌کدام از نیروهای نمادین خود را از دست نداده‌اند، این برند توانسته است به تمایل خود برای کشف هرچه بیشتر و کنجکاوی پایان‌ناپذیرش برای خلق ایده‌های نو، جامه عمل بپوشاند. به نظر می‌رسد که دانه‌ها بهترین شرکا و نمایندگان ممو باشند: آن‌ها هر دو جوهره یکسانی دارند که متشکل است از رنج و حرکت رو به رشد.

محصولات مرتبط